Ett litet barns öron är mycket känsligare än vuxnas. Det är lätt att ha din egen hörsel som referens när du bedömer ditt barns ljudsituation, men barn kan drabbas av hörselskador av betydligt lägre ljudvolymer än du själv reagerar på. Du bör till exempel undvika att låna ut dina egna hörlurar till barnet.

Child,Boy,In,Headphones,Show,Sight,Thumbs,Up,,Is,UsingDet finns ett flertal hörlurar för barn på marknaden, och du som är förälder gör klokt i att investera i ett par. Särskilt om du är intresserad av ljud och har investerat i dyrare hörlurar bör du dra öronen åt dig vad gäller att sätta dem på barnets öron. Ofta har studiolurar betydligt högre output än vanliga hörlurar, och för ett barn kan det räcka med en kortvarig exponering för höga ljudvolymer för att hörseln ska påverkas. Hörlurar som tillverkas speciellt för barn har ofta en decibelbegränsning, det vill säga att ljudet inte kan spelas upp hur högt som helst.

Höga ljudnivåer i hörlurar skadar hörseln

Folkhälsomyndigheten bekräftar att höga ljudnivåer kan orsaka både hörselnedsättning och tinnitus.

“Det finns en koppling mellan ljudexponering i hörlurar och hörselskada”, säger hörselforskare Pernilla Videhult till Sveriges Television.

Videhult menar vidare att de tre viktigaste sätten att skydda sin egen eller sina barns hörsel är ljudvila, volymbegränsning – och att undvika hörlurar av dålig kvalitet.

Använd hörselskydd på konsert

Du som vill gå på konsert med ditt barn bör investera i ett par hörselkåpor åt barnet. Höga ljudvolymer skadar hörseln även när de inte skickas rakt in i örat. Precis som Svenska Dagbladet skriver finns numer tydliga gränser för decibelnivåer på livekonserter, men varför chansa? Vid en decibelmätning på konserter mäts oftast ett genomsnittsvärde för hela konserten, och den faktiska ljudvolymen vid enskilda tidpunkter kan faktiskt vara betydligt högre.