• Hiphop

    Hiphop

    Musiken De fyra delarna av hiphopen är: Rap, DJ:ing, breakdance och graffiti. Alla har stora influenser på kulturen.  Men musiken är den största och mest välkända delen av hiphop, genom den har kulturen spridit sig runt hela världen och växer ständigt. Musiken tog fart på 70-talet i Bronx, där spelade... --->